Aangifte clubrecord

 • Bij het vestigen, evenaren of verbeteren van een clubrecord moet je een daarvoor te downloaden formulier invullen of doe je aangifte elektronisch.
  • Dit formulier, eveneens te verkrij­gen in de kantine, wordt
   • ofwel samen met een officiële uitslag,
   • ofwel ondertekend door uw trainer of een bestuurslid,
  • bezorgd aan de verantwoor­de­lijke voor de clubre­cords.
 • De clubrecords zijn terug te vinden op een muurpaneel in de kantine en op de website.
 • Hand gestopte tijden worden omgerekend naar elektronische tijden.

Enkele praktische richtlijnen voor de elektronische aangifte:

 • Dit formulier is enkel voor “aangifte van een clubrecord” van AS Rieme atleten
 • Gelieve eerst aan uw persoonlijke trainer het record te melden, en nadien jouw record aangifte te doen via dit elektronisch formulier.
 • Bij een estafette ploeg van volwassenen geef je de categorie van de jongste deelnemer, voor een jeugdploeg: de oudste.

Brecht De Meulenaere

Verantwoordelijke clubrecords

0479 02 46 27
records@asrieme.be

Wij organiseren…