Documenten

Onze belangrijkste documenten gebundeld!

Via deze pagina kan je de nodige documenten terug vinden.

Mocht je naar iets op zoek zijn van documenten en het toch niet kunnen terug vinden,
neem dan gerust even contact met ons op!


Huishoudelijk reglement en gecoördineerde statuten


Privacybeleid


Beknopte privacyverklaring


Kostennota

Onze club draait op vrijwilligers maar soms worden er toch onkosten gemaakt. De kostennota is hét document om je onkosten te laten vergoeden. Ook onze trainers maken hiervan gebruik.


Aangifte van een (sport)ongeval

Carine Van Hulle

verantwoordelijke verzekeringen
0477 83 41 13
leden@asrieme.be

Het ongeval aangifteformulier (ETHIAS) moet je zo vlug mogelijk afhalen bij de verantwoordelijke (Carine) of in de kantine, tijdens de trainingen of de wedstrijden te Ertvelde.
Je kan dit formulier ook downloaden.

  • Bij aangifte van een sportongeval, dient het geneeskundig getuigschrift (blz 4) zo spoedig als mogelijk door uw behandelende geneesheer te worden ingevuld.
    LET OP : indien kiné of andere speciale behandeling is vereist, dient de arts dit duidelijk te vermelden. Er zal bij ontbreken van deze rubriek geen terugbetaling gebeuren voor de kiné-behandeling.
  • Het volledig ingevulde formulier bezorg je terug aan de verzekeringsverantwoordelijke (Carine), die de aangifte zal doen via het ETHIAS Extranet.
  • Nadat uw aangifte is uitgevoerd, ontvang je een paar bladen die je dient in te vullen en terug te sturen naar ETHIAS.

Wij organiseren…