Nieuwe – vertrouwde – voorzitter voor AS Rieme

door | 27 januari 2022

Na vijf jaar wenste Mario Wauters zijn taak als voorzitter van atletiekvereniging AS Rieme te beëindigen. Mario Wauters nam per 1 januari 2022 ontslag. We namen daar met de Raad Van bestuur akte van en aanvaardden zijn ontslag. We wensen Mario uitdrukkelijk te bedanken voor de vele jaren van inzet en steun voor de club en wensen hem alle succes toe met de nieuwe projecten die zijn pad zullen kruisen.
Het bestuur van AS Rieme is zeer blij vast te stellen dat zovelen begaan zijn met het lot van de vereniging. Er zal de nodige tijd worden genomen voor een aantal herschikkingen en de nodige reorganisaties.

Voor het komende anderhalf jaar zal ervaringsdeskundige Eric Van Hyfte als voorzitter, samen met twee ondervoorzitters Petra Bruggeman en Filip Lehoucq ervoozorgen dat iedereen met een gerust gemoed naar de toekomst kijkt. Eric, Petra en Filip zullen de taken onderling verdelen, rekening houdend met hun individuele gezinssituaties en om zichzelf te beschermen tegen een te grote werklast.

U bent van harte welkom om mee te werken aan het vernieuwde project van AS Rieme, en als van oudsher te komen sporten bij en genieten van De Hoge Wal in Ertvelde

Wij organiseren…