Doctoraatsstudie rond sportidentiteit, lichaamsbeeld, eet- en beweeggedrag

door | 22 maart 2022

In maart lanceerde de Vlaamse atletiekliga de campagne ter preventie van eetproblemen binnen de atletiek (www.atletiek.be/eetstoornissen). 

Binnen dit actieplan ondersteunt de Vlaamse atletiekliga het doctoraatsonderzoek van Hanna Aerts met als thema de ontwikkeling van een atletische identiteit in relatie tot een positief lichaamsbeeld en het eet- en beweeggedrag van een atleet.  

Hoe meer vragenlijsten we ontvangen, hoe meer we in de toekomst preventief atleten en trainers op vlak van mentaal welzijn kunnen ondersteunen. Daarom deze warme vraag van onze club uit, om de vragenlijst in te vullen en mee te helpen aan dit wetenschappelijk onderzoek!

Wij organiseren…