Bestuur & Werkgroepen

Bestuur

Eric Van Hijfte

Eric Van Hijfte

Voorzitter

Petra Bruggeman

Petra Bruggeman

Ondervoorzitser

Filip Lehoucq

Filip Lehoucq

Ondervoorzitter

Luc Rondas

Luc Rondas

Penningmeester

Nele Matthys

Nele Matthys

Secretaris

Effectieve bestuursleden

Xavier Rondas

Xavier Rondas

Maarten Van Acker

Maarten Van Acker

Annelies Van Hoecke

Annelies Van Hoecke

David Moens

David Moens

Bart Van Herreweghe

Bart Van Herreweghe

Thomas Bostyn

Thomas Bostyn

Tom Meire

Tom Meire

Gecoöpteerde bestuursleden

Marc De Baets

Marc De Baets

Dirk Balcaen

Dirk Balcaen

Veerle Van Campenhout

Veerle Van Campenhout

Organogram

Werkgroepen

Secretariaat


De werkgroep secretariaat staat in voor o.a.:

 • Het lidmaatschap
 • Subsidies
 • Contracten
 • Verzekeringen
 • Vragen over de club

Wordt geleid door Nele Matthys

Sport


De werkgroep secretariaat staat in voor o.a.:

Het sportieve gebeuren binnen de club (plannen en organiseren van wedstrijden)

 • Trainingen
 • Trainers
 • Jury
 • Medische aangelegenheden
 • Premiestelsels en klassementen

Wordt geleid door Xavier Rondas

Communicatie


De werkgroep communicatie staat in voor o.a.:

 • Social media
 • Webteam
 • Mailings, drukwerk
 • Informatieverstrekkers
 • Huisstijl
 • Publiciteit

Wordt geleid door Annelies Van Hoecke en Tom Meire

Financiën


De werkgroep financiën staat in voor o.a.:

 • De boekhouding
 • Betalingen
 • Jaarlijkse budgettering
 • Investeringen
 • Sponsoring

Wordt geleid door Luc Rondas

Logistiek


De werkgroep logistiek staat in voor o.a.:

 • Het materiaal
 • Kledij
 • Beheer van gebouwen en structuren

Wordt geleid door Dirk Balcaen

Evenementen


De werkgroep evenementen staat in voor o.a.:

 • Extra-sportieve evenementen (catering: eetfestijnen, kantine…)
 • Jeugdzaken: sportkampen, jeugdstages…

Extra-sportieve zaken

Wordt geleid door Thomas Bostyn en Bart Van Herreweghe

Jeugdzaken

Wordt geleid door Liesbet Timmermans