Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van onze club zijn Luc Théry & Annelie Beyaert. Zij kunnen steeds worden aangesproken, opgebeld of gemaild. Je kan hen beide bereiken via mail op vertrouwenspersoon@asrieme.be.

U kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor meldingen van pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en elke andere vorm van ongewenst gedrag.

Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op discretie. Die is immers verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle infor­matie die hen bereikt.

Luc Théry

Luc Théry

Vertrouwenspersoon
0476 45 03 31

Annelie Beyaert

Annelie Beyaert

Vertrouwenspersoon