Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van onze club is Luc Théry. Hij kan steeds worden aangesproken, opgebeld of gemaild. U kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor meldingen van pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en elke andere vorm van ongewenst gedrag. Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op discretie. Hij is immers verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle infor­matie die hem bereikt.
Luc Théry

Luc Théry

Vertrouwenspersoon