Verzekering

De Vlaamse Atletiekliga en haar aangesloten leden, waaronder ook AS Rieme, zijn verzekerd bij Ethias. Dit zowel voor de sportbeoefenaars als de vrijwilligers.

Meer info over de aangifte van een sportongeval vind je onder ‘Aangifte van een (sport)ongeval’ bij de ‘Documenten’.

David Moens

David Moens

Verzekeringsverantwoordelijke